Thẻ: Que thử rụng trứng

  • Home
  • Thời điểm nào dùng que thử rụng trứng?
Thời điểm nào dùng que thử rụng trứng?

11 T.01

Thời điểm nào dùng que thử rụng trứng?

Vũ Hà Trâm | 11/01/19

Đối với những chị em đang mong ngóng tin vui thì việc sử dụng que thử rụng trứng để canh ngày thụ thai là việc làm khá phổ biến. Tuy nhiên, đây là một...